PROTEST IMPOTRIVA BARBARIEI BASISTE – MARTI, 20 SEPTEMBRI, ORELE 9-14, IN PARCUL IZVOR!

Marti, 20 septembrie 2011, in intervalul 9-14, DEMONSTRATIE DE PROTEST IN PARCUL IZVOR IMPOTRIVA BARBARIEI, PRIMITIVISMULUI SI DEZUMANIZARII LA CARE ESTE SUPUSA ROMANIA!

Marti, 20 septembrie 2011, va rog sa veniti in Parcul Izvor, la alveole, pentru a PROTESTA IMPOTRIVA RIDICARII CRIMEI, MASACRULUI, CORUPTIEI SI BARBARIEI LA RANG DE POLITICA DE STAT!

VEZI, CITESTI, DA MAI DEPARTE!

REVENITI PENTRU DETALII, PE MASURA CE CONTINUA ORGANIZAREA!

About vladcelgroaznic

Un luptator
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to PROTEST IMPOTRIVA BARBARIEI BASISTE – MARTI, 20 SEPTEMBRI, ORELE 9-14, IN PARCUL IZVOR!

 1. Marian din...Berceni says:

  Eu vin asa…d-al dracului ….Maria Ta…pui pariu cu mine ca vom fi singuri …sau cel mult 10-15 insi ?Vin… ca si asa nu mai am …job…deci ori ca ma ia javrele de jandarmi si ma baga la ” beci ” ori mor de foame….Ai luat autorizatie ?Nu de alta dar daca e sa iau bataie …sa pot sa-i dau in judecata ca mi-au incalcat un drepr …constitutional …parca ar fi primul!

 2. Anon says:

  Tara lu’ Papura-Voda 100%

  “AU FOST VÎNDUTE ZĂCĂMINTELE DE LA ROŞIA MONTANĂ ŞI BUCIUM?!

  După foarte mulţi ani de solicitări, abia la începutul lunii septembrie 2011, Ministerul Economiei a desecretizat o parte din documentaţia aferentă proiectelor miniere Roşia Montană şi Bucium, respectiv: Contractul de societate (din anul 1997); Statutul Euro Gold Resources S.A.; Actele adiţionale la Contractul de societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A. Actul constitutiv Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 21 iulie 2000; Actele adiţionale la Actul constitutiv al R.M.G.C. şi Actele adiţionale de modificare a Actului constitutiv al R.M.G.C. S.A.; Actele constitutive ale S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. din 27 iulie 2010, 14 decembrie 2010, 17 mai 2011 şi 22 iulie 2011.

  Din aceste numeroase documente rezultă următoarele:

  I. Contractul de societate s-a încheiat între membrii fondatori, adică: Gabriel Resources Limited, persoană juridică engleză, reprezentată prin Vasile Frank Timiş şi Gerald Eduard Wood; Regia Autonomă a Cuprului Deva, reprezentată prin Nicolae Stanca; Minexfor S.A. din Deva; Cepromin S.A. din Deva; UPSRUEEM S.A. din Petroşani. Din contract rezultă că, în 4 septembrie 2005, Regia şi Ministerul Industriilor şi Comerţului (în timpul miniştrilor Dumitru Popescu şi Alexandru Stănescu) au organizat o licitaţie avînd ca obiect evaluarea şi procesarea iazurilor şi a minereurilor aurifere. Ca urmare a adjudecării licitaţiei, în aceeaşi zi de 4 septembrie 1995 s-a încheiat contractul între Gabriel şi Regie. Este evident că era dinainte cunoscut cîştigătorul licitaţiei, iar contractul a fost negociat înaintea deschiderii licitaţiei. Apoi s-au încheiat între cele două părţi Actele adiţionale din 17 octombrie 1996 şi 1 aprilie 1997. Aprobarea pentru participarea Regiei la constituirea Societăţii a dat-o Ministerul Industriilor şi Comerţului, iar avizul privind obiectul de activitate l-a dat Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.). Pentru perimetrele de prospecţiune, explorare şi exploatare Roşia Montană şi Complexul Bucium, format din Bucium Tarniţa, Bucium Izbiţa, Bucium Rodu şi Bucium Corabia (inclusiv iazurile şi hălzile de steril ale fiecăruia), aflate în administrarea Regiei, au dat aprobările necesare Ministerului Industriilor şi Comerţului şi A.N.R.M. Proiectele vizează cercetarea, explorarea, exploatarea şi valorificarea zăcămintelor de resurse minerale din perimetre. Faza 1 vizează cercetarea (explorarea) de către Societate a potenţialului de resurse minerale al perimetrelor, iar faza 2 cuprinde exploatarea, prelucrarea şi valorificarea efectivă a zăcămintelor, pe baza instituirii perimetrului de exploatare de către A.N.R.M. După constituirea Societăţii, Regia va depune toate eforturile şi va coopera cu Gabriel şi cu Societatea pentru obţinerea drepturilor de explorare şi exploatare a resurselor minerale din perimetre în favoarea Societăţii, garantînd exclusivitatea operării Societăţii în perimetre, în virtutea dreptului de administrare pe care îl deţine asupra acestors.

  Obiectul de activitate al Societăţii cuprinde:

  – Prospecţiune şi explorarea potenţialului de resurse minerale (zăcămîntului) al perimetrelor, prin efectuarea de foraje;

  – Pregătirea şi întocmirea studiului de fezabilitate privind rentabilitatea de exploatare a zăcămintelor din perimetre;

  – Dezvoltarea activităţii miniere în perimetre;

  – Exploatarea resurselor minerale din perimetre în faza 2 a proiectului, extragerea, prelucrarea, prepararea şi livrarea acestora în forme specifice;

  – Desfăşurarea de activităţi miniere specifice în perimetre (inclusiv iazurile şi hălzile);

  – Comercializarea minereurilor extrase în faza 2 a proiectului, prelucrate, rafinate sau neprelucrate şi nerafinate, atît pe piaţa internă, cît şi la export;

  – Importul de echipamente specifice de explorare, extracţie şi prelucrare a resurselor minerale;

  – Societatea poate derula orice alte operaţiuni mobiliare, imobiliare sau financiare, menite să conducă la dezvoltarea ei.

  Pentru începerea activităţii, Societatea va obţine toate avizele şi aprobările prealabile necesare prevăzute de legislaţia în vigoare. Regia este de acord să solicite şi să obţină licenţele de explorare (exploatare) pentru perimetre şi apoi, în timp de 15 zile lucrătoare, să le transfere Societăţii. La constituirea Societăţii, capitalul social a fost de 3.939.100.000 lei, din care Gabriel a deţinut 65%, prin vărsarea a 357.500 dolari U.S.A. în numerar; Regia a deţinut 33,8%, intrînd în Societate cu sediul ei din Deva, în Piaţa Unirii nr. 9, evaluat la 1.331.415.800 lei; Minexfor a avut 0,5% din capitalul social, la fel şi Cepromin, iar UPSRUEEM S.A. a deţinut 0,2% din capitalul social total. Finanţarea activităţii Societăţii în faza 1 a proiectului se va face din fondurile proprii şi din credite comerciale. Acţionarii îşi asumă reciproc obligaţia de a păstra faţă de terţi secretul absolut cu privire la informaţiile confidenţiale referitoare la datele şi activitatea Societăţii.

  II. Statutul Euro Gold Resources S.A. prevede, între altele, că:

  a) Dacă unul dintre fondatori nu subscrie cota sa parte din valoarea de majorare, partea sa va putea fi subscrisă de către ceilalţi fondatori;

  b) Prin excepţie de prevederile art.110 şi art.169 din Legea nr.31/1990, în cazul înregistrării de pierderi pe perioada derulării fazei 1 a proiectului, nici unul dintre acţionari nu va putea cere sau propune dizolvarea Societăţii, indiferent de mărimea pierderilor;

  c) Profiturile Societăţii vor putea fi distribuite acţionarilor sub formă de dividende, proporţional cu participarea lor la capitalul social, dacă adunarea generală nu decide altfel.

  III. Prin Actul adiţional nr. 1 la Contractul de Societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A. s-a stabilit că investiţia necesară prospectării şi explorării perimetrelor va fi realizată de Gabriel, care va suporta costurile determinate de realizarea obiectivelor propuse pentru faza 1 şi pregătirea fazei 2 a proiectului. Regia va depune toate eforturile şi va coopera cu Gabriel şi cu Societatea pentru obţinerea drepturilor de explorare şi exploatare a resurselor minerale din perimetre în favoarea Societăţii, garantînd exclusivitatea operării Societăţii în perimetre.

  IV. Prin Actul adiţional nr. 3 la Contractul de Societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A., autentificat la 27 octombrie 1998, acestea au fost completate cu următoarele:

  – Art.5.1.2.6. „Vînzarea anticipată a producţiei pentru finanţarea proiectelor decise de Consiliul de Administraţie.”

  – Art.5.1.2.7. „Operaţiuni de transport al minereurilor din extracţie ori a concentratelor, după procesarea minereurilor, sau orice transport necesar pentru transportarea produselor finite, produse din materia primă ori concentrate din proiecte (perimetre de exploatare) rezultate din obiectul de activitate al societăţii.”

  – Art.5.1.3. „Activitatea Societăţii va putea fi extinsă şi în alte perimetre, conform deciziei Consiliului de Administraţie.”

  – Art.5.3 „ Regia se obligă, conform Legii Minelor, să obţină licenţele de explorare şi exploatare pentru perimetrele care fac obiectul acestei Societăţi. Regia se obligă să transfere Societăţii aceste licenţe de explorare, dezvoltare şi exploatare în termen de 7 zile lucrătoare de la obţinerea lor.”

  – Art.5.4. „Regia se obligă ca la primirea unei notificări în scris din partea lui Gabriel, care să confirme că studiul de fezabilitate este pozitiv şi eficient, să înceteze toate activităţile din perimetrele de exploatare Roşia Montană şi să mute toate echipamentele de pe aceste perimetre pe cheltuiala sa.”

  – Art.17.3. „Dacă activitatea condusă de Regie ori de o sucursală a sa în Roşia Montană încetează permanent sau temporar ca urmare a intervenţiei Guvernului României, a falimentării, a stării de insolvabilitate etc., pe perioada desfăşurării activităţilor fazelor 1, 2 şi 3 de către Euro Gold Resources, atunci Euro Gold Resources sau acţionarii săi nu vor avea nici o obligaţie financiară sau socială faţă de angajaţii Regiei, faţă de Regie, Statul Român, ori faţă de contractorii şi subcontractorii Regiei în Roşia Montană.”

  – Art.6.8 „După finalizarea unui Studiu de Prefezabilitate, finanţarea consturilor necesare fazelor 2 şi 3 ale Proiectului va fi realizată de Gabriel.”

  – Art.6.9. „Dacă Gabriel va finanţa integral proiectele fazelor 1, 2 şi 3, atunci îşi va recupera din producţia integrală a proiectelor întregul capital de investiţie direct şi indirect, la care se adaugă dobînda LIBOR plus 2% costul de administrare a finanţării, înainte de distribuirea oricăror dividende între acţionari (proporţional cu cota lor parte din capitalul social)”.

  – Art.6.5. din Contractul de Societate se modifică în sensul că după emiterea de noi acţiuni, în termen de 30 de zile după finalizarea acestei emisiuni, Gabriel va deţine 80% din capitalul social al Euro Gold Resources, iar ceilalţi acţionari vor deţine împreună nu mai mult de 20% din capitalul social al Euro Gold Resources.

  – Art.11.1. din Statutul Societăţii s-a modificat astfel: „Gabriel deţine primul drept de preemţiune pentru cumpărarea acţiunilor oferite”.

  V. Prin Actul adiţional nr. 4, autentificat în 2 februarie 1999, se introduc noile definiţii Roşia Montană Area şi Bucium Area, fiind stabilite noi obligaţii pentru Minvest. Dacă va începe faza 3 a proiectului, personalul care va fi transferat de la Minvest „va fi selecţionat de companie, la propria sa discreţie, în funcţie de necesităţile companiei”.

  VI. Prin Actul adiţional nr. 8, din 11 noiembrie 1999, s-a majorat capitalul social al Societăţii cu suma de 2.954.325.000 lei, echivalentul a 171.963, 038 dolari SUA, prin emisiunea unui număr de 206.250 acţiuni, subscrise integral de asociatul Gabriel Resources Ltd., ele reprezentînd creşterea procentuală a acestui asociat de la 65% la 80%. Ca urmare, Compania Naţională Minvest Deva S.A. deţine un procent de 19,31% din capitalul social, iar Cartel Bau S.A. Cluj-Napoca, Foricon S.A. Deva şi Comat Trading S.A. Bistriţa cîte 0,23% din capitalul social.

  VII. Prin Actul constitutiv al S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 21 iulie 2000, se precizează următoarele:

  – Proiectele înseamnă Proiectul Roşia Montană de exploatare şi Proiectul Bucium de explorare, prezentate detaliat în Licenţele de concesiune nr. 47/21 decembrie 1998 pentru Roşia Montană şi nr. 218/6 aprilie 1999 pentru Bucium, care sînt secrete pentru Poporul Român şi Parlamentul României.

  – Art.3.4. „Societatea va comercializa atît produse semifinite (concentrate) cît şi produse finite ori sub formă de lingouri. Societatea va putea să vîndă anticipat produsele mai sus menţionate, în vederea finanţării proiectelor sale”.

  – Art.3.8. „În cazul transferului oricăreia dintre licenţe, Societatea sau acţionarii săi nu vor avea nici o obligaţie financiară sau de natură socială faţă de angajaţii societaţii Minvest”.

  – Art.4.1. Capitalul social subscris al Societăţii este de 6.893.425.000 lei, divizat în 481.250 acţiuni, din care Gabriel deţine 80%, cu un aport de 529.463 dolari S.U.A., vărsat în numerar, iar Minvest deţine 19,31%, ca urmare a aportului iniţial vărsat în natură (sediul firmei din Deva).

  -Art.5.7. Acţiunile au o valoare egală şi dau acţionarilor drepturi egale de vot şi la dividende, proporţional cu contribuţia fiecăruia la capitalul social subscris.

  – Art.6.5. „La orice cesiune a acţiunilor, Gabriel are primul drept de preemţiune. Dacă Gabriel acceptă condiţiile şi preţul, acţionarul este obligat să vîndă sau să cesioneze lui Gabriel acţiunile.”

  – Art.7.7. „În nici un caz partea de capital social pe care o deţine Minvest (19,31%) nu va putea fi redusă ca efect al unei majorări de capital social la care Minvest nu subscrie.” Dar Minvest a subscris la majorarea de capital şi ca urmare participarea sa s-a redus de la 19,31% la 0,6%.

  – Art.13.2. După începerea producţiei comerciale se pot distribui dividende numai după plata şi/sau deducerea de către Societate a cheltuielilor şi/sau obligaţiilor Societăţii de rambursare a creditelor acordate de instituţii finanţatoare, de către Gabriel şi de alţi acţionari, precum şi plata dobînzilor aferente.

  -Art.16.4. „Toate Datele şi Rapoartele referitoare la activitatea Societăţii sînt şi rămîn proprietatea exclusivă a acesteia”.

  VIII. La 16 octombrie 2009, Adunarea generală a acţionarilor de la R.M.G.C. a hotărît majorarea capitalului social şi cumpărarea acţiunilor de la Comat S.A., Foricon S.A. şi Cartel Bau S.A. Din Actul adiţional nr.1, încheiat în 15 ianuarie 2010, rezultă că în baza „contractului de împrumut din data de 16.12.2009, Gabriel a efectuat în numele şi pe seama Minvest vărsămîntul în numerar corespunzător acţiunilor subscrise de Minvest în cuantum total de 115.437.690,94 lei, respectiv 39.131.420,66 dolari U.S.A. sau 26.554.582,06 euro. Plata a fost efectuată de Gabriel direct în contul R.M.G.C.”, în numele şi pe seama Minvest. Ca urmare, participarea Minvest în capitalul social a scăzut efectiv de la 19,31% la 0,6%.

  IX. Din Actul constitutiv al S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 22 iulie 2011, rezultă că:

  – Domeniul principal de activitate al Societăţii este „extracţia minereurilor metalifere neferoase”, iar activitatea principală a Societăţii este „extracţia altor minereuri metalifere neferoase” – Cod CAEN 0729. Societatea poate desfăşura şi alte activităţi, care sînt înscrise în cuprinsul a 8 pagini.

  – Societatea va putea să vîndă anticipat produse finite şi semifinite (concentrate), în vederea finanţării operaţiunilor sale.

  – „Obligaţiile Societăţii sînt garantate cu bunurile Societăţii, Acţionarii fiind răspunzători numai pînă la concurenţa contribuţiei lor la capitalul Societăţii” (art.9.5.)

  – „În momentul în care Adunarea Generală a Acţionarilor decide distribuirea de dividende, conform legii şi prevederilor Actului Constitutiv, Minvest recunoaşte şi acceptă ca din dividendele cuvenite acesteia să se plătească direct de către Societate către acţionarul majoritar Gabriel sumele datorate de către aceasta Acţionarului majoritar, urmare a împrumuturilor acordate pentru majorarea capitalului social al Societăţii.” (art.14.5)

  – „ Acţionarii îşi asumă reciproc obligaţia de a păstra faţă de terţi caracterul absolut confidenţial al informaţiilor privitoare la Societate, Proiectele, Rapoartele şi activitatea Societăţii.” (art.17.1.)

  Din documentele prezentate de Ministerul Economiei se pot desprinde cel puţin următoarele concluzii:

  1) Pentru Poporul Român, proprietarul bogăţiilor naţionale din România, sînt şi rămîn secrete informaţiile referitoare la uriaşele zăcăminte de aur, argint, uraniu şi metale rare din perimetrele Roşia Montană şi Bucium, precum şi cele privind explorarea şi exploatarea lor.

  2) Afacerea Roşia Montană şi Bucium, extrem de păguboasă pentru Poporul Român şi Bugetul de Stat, a început din anul 1995 şi s-a desfăşurat cu concursul miniştrilor Industriei şi Comerţului sau ai Economiei (d-nii Dumitru Popescu, Alexandru Stănescu, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Mircea Ciumara, Radu Berceanu, Dan Ioan Popescu, Varujan Vosganian, Adriean Videanu, Ion Ariton) şi cu sprijinul directorilor de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. Pe documentele date publicităţii apar numai semnăturile directorilor de la Minvest, ca reprezentanţi ai Guvernului României.

  3) Nu se ştie cine şi de ce nici măcar pentru ce comisioane a stabilit că în această afacere Euro Gold Resources deţine 65%-80%, ajungînd în anul 2011 la 99,94%, iar Statul Român numai 33,8%-19,31%, iar în prezent are doar 0,6%.

  4) Din actele constitutive ale R.M.G.C. rezultă că Statul Român nu are dreptul şi nu va obţine nici un gram de aur, argint, uraniu şi metale rare, după începerea exploatării cu cianură la Roşia Montană. Guvernul României a garantat exclusivitatea operării R.M.G.C. în perimetre.

  5) Guvernul României, prin Minvest Deva, a acceptat ca, înainte de începerea exploatării la Roşia Montană, R.M.G.C. să vîndă anticipat mari cantităţi de aur, argint, uraniu şi, mai ales, metale rare. Preşedintele Băsescu şi premierul Boc refuză să informeze Poporul Român şi Parlamentul în privinţa cantităţilor vîndute anticipat din zăcămîntul de la Roşia Montană, cel mai mare din lume. Opoziţia parlamentară nu îndrăzneşte să-i întrebe pe această temă.

  6) Ca urmare a prevederilor din Actele constitutive ale R.M.G.C., coroborate cu majorarea de capital pentru Minvest pe care a achitat-o Gabriel, rezultă că Statul Român are şansa ca, în cei 17 ani de exploatare la Roşia Montană, să nu obţină dividende sau suma pe care o va obţine va fi derizorie. Cu toate că nu avea fondurile necesare, Minvest Deva a acceptat majorarea de capital, cu scopul de a face jocul lui Gabriel.

  7) După peste 4.000 de ani de exploatare continuă, mina de la Roşia Montană a fost închisă, în anul 2006, în baza obligaţiilor asumate de Minvest Deva prin actele constitutive ale R.M.G.C., şi nu pentru că ar fi fost nerentabilă exploatarea celui mai mare zăcămînt din lume de aur, argint şi metale rare.

  8) Angajarea de personal (cel mult 217 salariaţi) la R.M.G.C., în faza de exploatare, este la discreţia stăpînilor străini.

  9) În cazul unui dezastru ecologic la Roşia Montană, R.M.G.C. va fi răspunzătoare numai pînă la concurenţa contribuţiei Gabriel la capitalul Societăţii. Miliardele de dolari sau euro pentru ecologizarea mediului le va suporta Poporul Român.

  10) Licenţele de explorare şi de exploatare pentru perimetrele Roşia Montană şi Bucium sînt secrete pentru Poporul Român şi pentru Parlamentul României.

  11) Guvernul României, prin Minvest Deva, a acceptat ca activitatea R.M.G.C. să fie extinsă şi în alte perimetre, conform deciziilor Consiliului de Administraţie.

  12) Toate datele şi rapoartele referitoare la activitatea Societăţii sînt şi rămîn proprietatea exclusivă a acesteia. Ca urmare, Poporul Român nu va şti niciodată ce cantităţi de aur, argint, uraniu şi metale rare vor fi exploatate la Roşia Montană şi Bucium, cantităţi care vor fi scoase integral din România.

  13) Cea mai mică redevenţă din lume, de numai 4%, va fi achitată de R.M.G.C. în lei sau euro. Ca urmare, din cel mai mare zăcămînt din lume de aur, argint, uraniu şi metale rare nu va obţine nimic în natură Statul Român, iar în rezervele Băncii Naţionale a României nu va intra un gram de aur de la Roşia Montană, din cele 800-4.000 tone de aur existente în zăcămînt.

  14) Zăcămintele uriaşe din perimetrele Roşia Montană şi Bucium, evaluate la peste 100 miliarde euro, urmează să fie scoase integral din România de către R.M.G.C., iar Poporul Român va rămîne fără cele mai vechi mine din lume (care vor fi dinamitate), fără vestigii arheologice de o valoare inestimabilă, dar cu cel mai mare dezastru ecologic din Europa , provocat de folosirea celor 200 milioane kg de cianură.

  15) În plină criză internaţională, cînd explodează cu efecte imprevizibile criza datoriilor suverane, cînd datoria externă a României a ajuns la circa 150 miliarde euro, cînd Guvernul Boc se împrumută de la bănci străine cu 1,5-2 miliarde euro în fiecare lună, preşedintele Băsescu susţine investiţia privată a R.M.G.C. şi scoaterea din ţară a celui mai mare zăcămînt din lume de aur, argint şi metale rare.

  Aceste documente şi concluzii referitoare la perimetrele Roşia Montană şi Bucium sînt cunoscute preşedintelui Băsescu şi miniştrilor care au susţinut interesele şi acţiunile asasinilor economici şi politici străini. Cu toate acestea, ei susţin să înceapă proiectul Roşia Montană şi să se extragă cantităţile de aur, argint, uraniu şi metale rare care au fost deja vîndute, înainte de începerea exploatării cu cianuri. Nimeni nu-i întreabă pe susţinătorii proiectului R.M.G.C.: ce sume sînt prevăzute a se încasa anual în Bugetul Statului Român; cu cît va creşte P.I.B.-ul României, după începerea exploatării; ce cheltuieli trebuie să suporte Poporul Român pentru ecologizarea mediului în următorii 200 de ani; care prevederi din documentele referitoare la proiectul Roşia Montană sînt renegociate de către Guvernul României? ”

  Dr. GHEORGHE FUNAR,

  Secretar general al P.R.M.,

 3. Pingback: PROTEST IMPOTRIVA BARBARIEI BASISTE – MARTI, 20 SEPTEMBRI, ORELE 9-14, IN PARCUL IZVOR! « Supravietuitor's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s